Asbest Attest Verkoop

De spelregels uitgelegd

Het asbestattest bij de verkoop van uw woning

U wil uw woning verkopen en vraagt u zich af of u een asbestattest hoeft aan te vragen? Dit zijn de voornaamste spelregels van de Vlaamse Overheid:

 • Uw woning of een deel van uw woning is gebouwd voor 2001.
 • Het gedeelte gebouwd voor 2001 is groter dan 20m². Let wel:
  • Wanneer dit gedeelte deel uitmaakt van een groter gebouw, dient u WEL een attest aan te vragen.
  • Heeft u meerdere kleine gebouwen met een oppervlakte kleiner van 20m², dan worden deze oppervlaktes opgeteld. Is de som groter dan 20m², dan heeft u ook een asbestattest nodig.
 • Het gaat enkel om toegankelijke gebouwen of gebouwdelen. Hiermee wordt een gebouw(deel) bedoeld met een dak dat minstens 1,5m hoog is.
Wie mag een asbestattest opmaken?

Het aanstellen van een asbestdeskundige

Om een asbestattest voor uw eigendom te bekomen, dient u een gecertificeerd asbestdeskundige aan te stellen om een inventarisatie uit te voeren. Dit mag niet zomaar een bouwaannemer zijn, maar is een gespecialiseerd deskundige die een verplichte opleiding gevolgd heeft en geslaagd is als ‘asbestdeskundige asbestinventarisatie’.

Ik ben één van die pioniers die deze opleiding gevolgd heeft en u dus kan helpen aan het bekomen van een correcte asbestinventarisatie die volledig wettelijk in orde is.

 

Kostprijs

Hoeveel kost zo'n asbestattest?

Elke deskundige hanteert uiteraard zijn eigen prijzen. Daarnaast zijn vooral de grootte van de woning en het aantal staalnames van belang voor de bepaling van de uiteindelijke prijs.

Een goede deskundige zal hiervan een correcte inschatting kunnen maken en u offerte kunnen aanbieden die gelijk is aan de uiteindelijke factuur.

Wenst u graag te weten hoeveel het opstellen van een asbestinventarisatie door mij opgesteld kost? Aarzel dan zeker niet om contact met me op te nemen.

Het stappenplan kort uitgelegd

Hoe verloopt een asbestinventarisatie?

Een asbestdeskundige voert een asbestinventarisatie uit door het raadplegen relevante, beschikbare documenten en het uitvoeren van een niet-destructieve inspectie ter plaatse. Er hoeven dus geen afbraakwerken te gebeuren of zaken gedemonteerd te worden tijdens zo’n inspectie!
In sommige gevallen zal er een monster genomen worden die opgestuurd wordt voor labo-analyse.

Wat wordt er nu precies van u verwacht?

 • Samen met de deskundige vult u een formulier in waarin u de opdracht geeft een inventarisatie op te maken. Dit formulier vindt u op pagina van de Vlaamse Overheid.
 • U bezorgt de asbestdeskundige zoveel mogelijk informatie over uw eigendom, zoals: bouw- en verdiepingsplannen, bestaand asbestonderzoek, informatie over ingesloten asbest, informatie over beschermd erfgoed op uw eigendom, offertes, attesten of foto’s van renovatiewerken, informatie over gebruikte bouw- en isolatiematerialen,…
  De asbestdeskundige komt ter plaatse en gaat na welke materialen asbest kunnen bevatten. Hierbij gaat hij diskreet, maar nauwgezet tewerk.
 • Na zijn bezoek voert de asbestdeskundige de gegevens in op een digitale databank van OVAM en vraag hij een asbestattest aan. Eens hij die ontvangen heeft, stuurt hij die automatisch naar u op.
Contact

Heb je vragen? Contacteer mij gerust vrijblijvend!