Het verplichte asbestattest is er

Sinds 23 november 2022 moet je beschikken over een asbestattest wanneer je een gebouw verkoopt / overdraagd dat gebouwd is voor 2001. Het asbestattest moet beschikbaar zijn op het ogenblik van de ondertekening van de onderhandse akte (compromis). 
Zodra de eerste asbestdeskundigen geslaagd zijn in het examen en hun certificaat ontvangen, publiceert de OVAM een lijst van de gecertificeerde asbestdeskundigen asbestinventarisatie op de website. U kan uit deze lijst zelf kiezen op welke gecertificeerde asbestdeskundige u beroep doet. Op dit moment zijn er nog geen gecertificeerde asbestdeskundigen. 

Naar een asbestveilig Vlaanderen

In 2018 keurde de Vlaamse Regering het Actieplan Asbestafbouw  goed. Dit plan bevat verschillende maatregelen om Vlaanderen tegen 2040 asbestveilig te maken. Enkel niet risicovolle asbesttoepassing mogen dan nog in een gebouw aanwezig zijn. Een asbesttoepassing is risicovol wanneer het een verhoogde kans heeft op het vrijstellen van asbestvezels. Beschadiging, veroudering of verwering werkt dit in de hand. Het asbestattest brengt deze risicovolle asbesttoepassingen in kaart en informeert eigenaars over de asbestveiligheid van hun gebouw. 

Asbest? In mijn huis?!

Asbest in daken en gevels kennen we allemaal. Maar wist je dat dit materiaal tot het jaar 2000 in veel meer bouwtoepassingen gebruikt werd? Denk maar aan vinylvloeren, lambrisering, vensterbanken, afvoergoten of zelfs bloembakken. Misschien ook wel bij jou thuis? Met deze tips kan jij zélf asbest herkennen. 

Veel gebruikte materialen met asbest

Asbest komt voor in hecht gebonden en niet-hecht gebonden toepassingen. Bij hecht gebonden of ‘vast’ asbest zitten de vezels stevig vast in het dragermateriaal. Bij niet-hecht gebonden of ‘los’ asbest kunnen de vezels makkelijk vrijkomen. Toepassingen met los asbest zijn daarom veel gevaarlijker.

Toepassingen met vast of hecht gebonden asbest

De meest voorkomende toepassingen met hecht gebonden asbest zijn:

  • materialen in asbestcement, zoals dakleien, golfplaten, buizen, lambriseringen, voorwerpen in imitatiemarmer, bloembakken, afvoergoten en onderdakplaten;
  • vloertegels en vloerbekleding uit kunststof, zoals vinyl;
  • asbesthoudende dakbedekking in mastiek of bitumen (ook wel ‘roofing’ genoemd);
  • asbesthoudende (tegel)lijm.

Zolang u juist omspringt met deze materialen (niet schuren, breken, slijpen of boren) komen er weinig of geen asbestvezels vrij en zijn de gezondheidsrisico’s miniem.

Toepassingen met los of niet-hecht gebonden asbest
De meest voorkomende toepassingen met niet-hecht gebonden asbest zijn:

  • plaasterisolatie rond leidingen van de centrale verwarming;
  • asbesthoudende pakkingen en dichtingen;
  • afdichtingskoorden van verwarmingsketels of kachels;
  • asbestvilt en -karton onder vinylvloeren.

Met VG asbest attest bieden we u de beste service aan om alles vlot te laten verlopen aan de scherpste prijzen .

Meer info en aanvraag via www.vg-asbest-attest.be

Asbest herkennen (vlaanderen.be) en Veelgestelde vragen over het asbestattest (vlaanderen.be)