PROFESSIONEEL ADVIES

Ook wanneer u vragen heeft over het asbestattest en de wetgeving errond kunt u bij Gerdy Vanbruwaene terecht. Hij kan onder andere uitzoeken of u verplicht bent om een asbestinventarisatie te laten opmaken, wat uw rechten en plichten als (ver)huurder zijn, wie waarvoor verantwoordelijk is in het geval van bijvoorbeeld een appartementsgebouw,…

Ook geeft hij u gerichte tips over het verwijderen van het asbest of hoe u een gebouw asbestveilig kunt maken.